FRATHERNIT 2000B

 

Produkt: FRATHERNIT 2000B

Barva: bílá

 

 

FRATHERNIT TM, 2000B –skládá se z skelné tkaniny a tepelně odolné matrice

FRATHERNIT TM, 2000B-z jedné strany je opatřen vrubováním čtvercového tvaru pro zlepšení tepelně izolačních vlastností.

 

Použití:

FRATHERNIT TM, 2000B-je vhodný pro vnější izolaci forem.

 

 

Technické vlastnosti Norma Jednotka Hodnota
Objemová hmotnost DIN 53479
g/cm3 1,85
pevnostv ohybu                        při 23°C DIN 53454
N/mm2 130
pevnost v tlaku                         při 23°C DIN 53452
N/mm2 300
pevnost v tlaku                        při 200°C DIN 53452
N/mm2 110
Součinitel prostupu tepla          při 200°C
DIN 52612
 W/mK
0,12 

Teplotní odolnost trvale
- °C 200
Teplotní odolnost krátkodobě
- °C 210
nasákavost              za 24 hod. při 23 °C DIN 53495
% 0,3

 


 

Forma dodávky:

 

  • Maximální rozměr desky                                           1250 x 2000 mm
  • Tloušťka                                                                     6 až 10 mm

 

 

V případě Vašeho zájmu nabízíme dodávku dle Vašeho zadání ( výkresové dokumentace). Nabízíme opracování našich tepelně izolačních desek na obráběcích centrech, dále pak opracování vodním paprskem.

 

Pošlete nám POPTÁVKU

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické vlastnosti

Norma

Jednotka

Hodnota

měrná hmotnost

ISO 1183

g/cm3

1,8

pevnost v ohybu                                        při 23°C

ISO 178

N/mm2

140

pevnost v tlaku                                          při 23°C

ISO 604

N/mm2

330

pevnost v tlaku                                          při 200°C

ISO 604

N/mm2

120

Součinitel prostupu tepla

DIN 51045

10-6 x K-1

18

tepelná vodivost**                                       

 

W/mK

0,18

dlouhodobá tepelná zatížitelnost

-

°C

200

Maximální tepelná zatížitelnost

-

°C

210

navlhavost                                 za 24 hod. při 23 °C

ISO 62

%

0,3