FRATHERNIT SG

 

 

Produkt: FRATHERNIT SG

Barva: šedá/stříbrná 

 

- kompozitní izolant vyroben z syntetické pryskyřice a slídy.

- dodáváme desky, polotovary, tyče atd.

Použití:

- izolace horkých vtoků vstřikovacích forem atd.

 

 

Technické vlastnosti Norma Jednotka Hodnota
Objemová hmotnost ISO 1183 g/cm3 2,1
pevnostv ohybu                      při 23°C ISO 178 N/mm2 200
pevnost tlaku                         při 23°C ISO 604 N/mm2 400
pevnost tlaku                         při 280°C ISO 604 N/mm2 250
Koef. délkové roztažnosti
DIN 51045 10-6 x K-1 10/100

Součinitel prostupu tepla           

 DIN 52612  W/mK 0,26
Teplotní odolnost trvale
- °C 500
Teplotní odolnost krátkodobě
- °C 600
nasákavost
ISO 62 % 0,8

 Forma dodávky:

                                                                                                           

  • Rovinná souběžnost (oboustranně  broušeno)           +/- 0,1 mm/m; (lze nabídnout toleranci +/- 0,02 mm/m)

 

 

V případě Vašeho zájmu nabízíme dodávku dle Vašeho zadání ( výkresové dokumentace). Nabízíme opracování našich tepelně izolačních desek na obráběcích centrech, dále pak opracování vodním paprskem.


 

Pošlete nám POPTÁVKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické vlastnosti

Norma

Jednotka

Hodnota

měrná hmotnost

ISO 1183

g/cm3

1,8

pevnost v ohybu                                        při 23°C

ISO 178

N/mm2

140

pevnost v tlaku                                          při 23°C

ISO 604

N/mm2

330

pevnost v tlaku                                          při 200°C

ISO 604

N/mm2

120

Součinitel prostupu tepla

DIN 51045

10-6 x K-1

18

tepelná vodivost**                                       

 

W/mK

0,18

dlouhodobá tepelná zatížitelnost

-

°C

200

Maximální tepelná zatížitelnost

-

°C

210

navlhavost                                 za 24 hod. při 23 °C

ISO 62

%

0,3