FRATHERNIT 2000M

 

 

Produkt: FRATHERNIT 2000M

Barva:  zelená

 

- je vyroben z syntetické pryskyřice a plnidel.


Použití:

- Vnější izolace bez nároků na velkou odolnost v tlaku a v ohybu.Vnější izolace forem a nástrojů. Zajistí značnou úsporu spotřeby energií.

 

 

 

Technické vlastnosti Norma Jednotka Hodnota
Objemová hmotnost ISO 1183 g/cm3 0,9
pevnost v ohybu                      při 23°C ISO 178 N/mm2 20
pevnost v tlaku                        při 23°C ISO 604 N/mm2 38
pevnost v tlaku                        při 250°C ISO 604 N/mm2 25
Koef. délkové roztažnosti
DIN 51045 10-6  x K-1 40
Součinitel prostupu tepla                                      
DIN 52612 W/mK 0,12
Teplotní odolnost trvale
- °C 350
Teplotní odolnost krátkodobě
- °C 400
nasákavost      
ISO 62 % 0,8


Forma dodávky:


  • Desky, přířezy dle požadovaných rozměrů
     
  • Rovinná souběžnost (oboustranně  broušeno)           +/- 0,1 mm/m; ( lze nabídnout toleranci +/- 0,02 mm/m)

 

 

V případě Vašeho zájmu nabízíme dodávku dle Vašeho zadání ( výkresové dokumentace). Nabízíme opracování našich tepelně izolačních desek na obráběcích centrech, dále pak opracování vodním paprskem.


Hodnoty uvedené v tabulce jsou výsledkem měření na standardním testovacím vzorku. Vlastnosti materiálů mohou být ovlivněny tvarem výrobku. Pro určení vhodnosti materiálu nás prosím kontaktujte.

 

Pošlete nám POPTÁVKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické vlastnosti

Norma

Jednotka

Hodnota

měrná hmotnost

ISO 1183

g/cm3

1,8

pevnost v ohybu                                        při 23°C

ISO 178

N/mm2

140

pevnost v tlaku                                          při 23°C

ISO 604

N/mm2

330

pevnost v tlaku                                          při 200°C

ISO 604

N/mm2

120

Součinitel prostupu tepla

DIN 51045

10-6 x K-1

18

tepelná vodivost**                                       

 

W/mK

0,18

dlouhodobá tepelná zatížitelnost

-

°C

200

Maximální tepelná zatížitelnost

-

°C

210

navlhavost                                 za 24 hod. při 23 °C

ISO 62

%

0,3