DOGLIDE DGB 180

 

 

Produkt: DOGLIDE DGB 180

Barva:  tmavě šedá

 

- syntetická pryskyřice vázaná na izotopy materiálů s kluznými vlastnostmi. Tento materiál je elektrický izolant.


Použití:

- Elektrické a tepelné izolanty s kluznými vlastnostmi pro stavbu různých zařízení.

 

 

 

Technické vlastnosti Norma Jednotka Hodnota
Objemová hmotnost ISO 1183 g/cm3 1,4
Pevnost v ohybu                       při 23°C ISO 178 N/mm2 75
E-modul pružnosti v ohybu
ISO 178 N/mm2 7000
Pevnost v tlaku                         při 23°C ISO 604 N/mm2 195
Koef. délkové roztažnosti
DIN 51045 10-6  x K-1 30
Smrštění                                 při 200°C 24h % 0,5
Součinitel prostupu tepla DIN 52612 W/mK 0,35
Teplotní odolnost trvale
- °C 160
Teplotní odolnost krátkodobě
- °C 180
Nasákavost      
ISO 62 % 3,4
Koeficient tření (μ) - - 0,23
Opotřebení - g/KWh 0,47
Odolnost vůči olejům - - odolnýDOGLIDE DBG 180 je elektrický izolant.

 


Forma dodávky:

 

       - lze dodat oboustraně broušenou desku. Nejlepší tolerance na rovinnou souběžnost +/- 0,02 mm/1 m 

 

V případě Vašeho zájmu nabízíme dodávku dle Vašeho zadání ( výkresové dokumentace). Nabízíme opracování našich tepelně izolačních desek na obráběcích centrech, dále pak opracování vodním paprskem.

Hodnoty uvedené v tabulce jsou výsledkem měření na standardním testovacím vzorku. Vlastnosti materiálů mohou být ovlivněny tvarem výrobku. Pro určení vhodnosti materiálu nás prosím kontaktujte.

 

Pošlete nám POPTÁVKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické vlastnosti

Norma

Jednotka

Hodnota

měrná hmotnost

ISO 1183

g/cm3

1,8

pevnost v ohybu                                        při 23°C

ISO 178

N/mm2

140

pevnost v tlaku                                          při 23°C

ISO 604

N/mm2

330

pevnost v tlaku                                          při 200°C

ISO 604

N/mm2

120

Součinitel prostupu tepla

DIN 51045

10-6 x K-1

18

tepelná vodivost**                                       

 

W/mK

0,18

dlouhodobá tepelná zatížitelnost

-

°C

200

Maximální tepelná zatížitelnost

-

°C

210

navlhavost                                 za 24 hod. při 23 °C

ISO 62

%

0,3