DOGLIDE GA 450

 

 

Produkt: DOGLIDE GA 450

Barva:  černá

 

- Materiál s vysokým obsahem grafitu.


Použití:

- Pro aplikace s požadavkem na tepelnou odolnost a dobré kluzné vlastnosti.Kompozit je elektricky vodivý.Vhodný pro kluzná vedení.

 

 

Technické vlastnosti Norma Jednotka Hodnota
Objemová hmotnost ISO 1183 g/cm3 1,72
pevnost v ohybu                      při 23°C ISO 178 N/mm2 45
E-modul pružnosti v ohybu
ISO 178 N/mm2 11000
pevnost v tlaku                        při 23°C ISO 604 N/mm2 90
Koef. délkové roztažnosti
DIN 51045 10-6  x K-1 2,9
Součinitel prostupu tepla               
DIN 52612 W/mK 90
Teplotní odolnost trvale
- °C 450
Teplotní odolnost krátkodobě
- °C 450
Koeficient tření (μ) - - 0,15

 
DOGLIDE GA 450 je elektrický vodivý kompozit


 

Forma dodávky:

          - lze dodat oboustraně broušenou desku. Nejlepší tolerance na rovinnou souběžnost +/- 0,02 mm/1 m 

 

V případě Vašeho zájmu nabízíme dodávku dle Vašeho zadání ( výkresové dokumentace). Nabízíme opracování našich tepelně izolačních desek na obráběcích centrech, dále pak opracování vodním paprskem.

Hodnoty uvedené v tabulce jsou výsledkem měření na standardním testovacím vzorku. Vlastnosti materiálů mohou být ovlivněny tvarem výrobku. Pro určení vhodnosti materiálu nás prosím kontaktujte.

 

Pošlete nám POPTÁVKU

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické vlastnosti

Norma

Jednotka

Hodnota

měrná hmotnost

ISO 1183

g/cm3

1,8

pevnost v ohybu                                        při 23°C

ISO 178

N/mm2

140

pevnost v tlaku                                          při 23°C

ISO 604

N/mm2

330

pevnost v tlaku                                          při 200°C

ISO 604

N/mm2

120

Součinitel prostupu tepla

DIN 51045

10-6 x K-1

18

tepelná vodivost**                                       

 

W/mK

0,18

dlouhodobá tepelná zatížitelnost

-

°C

200

Maximální tepelná zatížitelnost

-

°C

210

navlhavost                                 za 24 hod. při 23 °C

ISO 62

%

0,3