DOTEC 350

 

 

Produkt:  DOTEC 350

Barva:  zelená

 

- Složený z teplotně odolných pojiv a plnidel s nízkou tepelnou vodivostí.


Použití:

- Tepelná a elektrická izolace. Vhodné pro výrobu součástí forem a nástrojů s požadavkem na minimální změny vlastností v závislosti na teplotě.Vhodné pro součásti forem.

 

 

Technické vlastnosti Norma Jednotka Hodnota
Objemová hmotnost ISO 1183 g/cm3 0,9
Nasákavost ISO 62 % 0,8
Pevnost v ohybu                      při 23°C ISO 178 N/mm2 20
E-modul pružnosti v ohybu        při 23°C ISO 178 N/mm2 4500
pevnost v tlaku                        při 23°C ISO 604 N/mm2 38
E-modul pružnosti v tlaku         při 23°C ISO 604 N/mm2 1150
Pevnost v tlaku                       při 250°C ISO 604 N/mm2 25
E-modul pružnosti v tlaku        při 250°C ISO 604 N/mm2 890
Koef. délkové roztažnosti
DIN 51045 10-6  x K-1 40
Součinitel prostupu tepla         při 200°C DIN 52612 W/mK 0,12
Teplotní odolnost trvale
- °C 300
Teplotní odolnost krátkodobě
- °C 350
Dielektrická pevnost (┴) IEC 243-1 KV/3mm 20
Dielektrická pevnost(║) IEC 243-1 KV/25mm 30

 Forma dodávky:

                  - lze dodat oboustraně broušenou desku. Nejlepší tolerance na rovinnou souběžnost +/- 0,02 mm/1 m 

 

V případě Vašeho zájmu nabízíme dodávku dle Vašeho zadání ( výkresové dokumentace). Nabízíme opracování našich tepelně izolačních desek na obráběcích centrech, dále pak opracování vodním paprskem.

Hodnoty uvedené v tabulce jsou výsledkem měření na standardním testovacím vzorku. Vlastnosti materiálů mohou být ovlivněny tvarem výrobku. Pro určení vhodnosti materiálu nás prosím kontaktujte.

 

Pošlete nám POPTÁVKU

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické vlastnosti

Norma

Jednotka

Hodnota

měrná hmotnost

ISO 1183

g/cm3

1,8

pevnost v ohybu                                        při 23°C

ISO 178

N/mm2

140

pevnost v tlaku                                          při 23°C

ISO 604

N/mm2

330

pevnost v tlaku                                          při 200°C

ISO 604

N/mm2

120

Součinitel prostupu tepla

DIN 51045

10-6 x K-1

18

tepelná vodivost**                                       

 

W/mK

0,18

dlouhodobá tepelná zatížitelnost

-

°C

200

Maximální tepelná zatížitelnost

-

°C

210

navlhavost                                 za 24 hod. při 23 °C

ISO 62

%

0,3