DOGLAS 180G

 

 

Produkt: DOGLAS 180G 

Barva:  nažloutlá, hnědá

 

Vrstvený kompozit ze syntetické pryskyřice a skelných vláken

 


Použití:

- Elektrická a tepelná izolace strojů a strojních celků.

 

 

Technické vlastnosti Norma Jednotka Hodnota
Objemová hmotnost ISO 1183 g/cm3 1,85
Pevnost v ohybu                       při 23°C ISO 178 N/mm2 450
E-modul pružnosti v ohybu ISO 178 N/mm2 20000
Pevnost v tlaku                         při 23°C ISO 604 N/mm2 600
Pevnost v tlaku                       při 200°C ISO 604 N/mm2 260
Koef. délkové roztažnosti
DIN 51045 10-6 x K-1 15
Součinitel prostupu tepla
DIN 52612 W/mK 0,3
Teplotní odolnost trvale
- °C 180
Teplotní odolnost krátkodobě
- °C 210
Nasákavost      
ISO 62 % 0,1
Pevnost v tahu ISO 527 N/mm2 400
Štípací síla DIN 53463 N 3500
Odolnost proti plazivým proudům IEC 112 - CTI 350
Dielektrická pevnost (┴) IEC 243-1 KV/3 mm 30
Dielektrická pevnost (║) IEC 243-1 KV/25 mm 36
Permitivita DIN 53483 - 5,1

 Forma dodávky:

              - lze dodat oboustraně broušenou desku. Nejlepší možná tolerance na rovinnou souběžnost +/- 0,02 mm/1 m

 

V případě Vašeho zájmu nabízíme dodávku dle Vašeho zadání ( výkresové dokumentace). Nabízíme opracování našich tepelně izolačních desek na obráběcích centrech, dále pak opracování vodním paprskem.

Hodnoty uvedené v tabulce jsou výsledkem měření na standardním testovacím vzorku. Vlastnosti materiálů mohou být ovlivněny tvarem výrobku. Pro určení vhodnosti materiálu nás prosím kontaktujte.

 

Pošlete nám POPTÁVKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické vlastnosti

Norma

Jednotka

Hodnota

měrná hmotnost

ISO 1183

g/cm3

1,8

pevnost v ohybu                                        při 23°C

ISO 178

N/mm2

140

pevnost v tlaku                                          při 23°C

ISO 604

N/mm2

330

pevnost v tlaku                                          při 200°C

ISO 604

N/mm2

120

Součinitel prostupu tepla

DIN 51045

10-6 x K-1

18

tepelná vodivost**                                       

 

W/mK

0,18

dlouhodobá tepelná zatížitelnost

-

°C

200

Maximální tepelná zatížitelnost

-

°C

210

navlhavost                                 za 24 hod. při 23 °C

ISO 62

%

0,3