DOGLAS 250M

 

 

 

 

Produkt: DOGLAS 250M 

Barva:  hnědá

 

- Vrstvený kompozitní izolant ze syntetické pryskyřice a skelných vláken.

 


Použití:

- Elektrická a tepelná izolace strojů a strojních celků.


 

Technické vlastnosti Norma Jednotka Hodnota
Objemová hmotnost ISO 1183 g/cm3 2
Pevnost v ohybu                        při 23°C ISO 178 N/mm2 350
E-modul pružnosti v ohybu ISO 178 N/mm2 20000
Pevnost v tlaku                          při 23°C ISO 604 N/mm2 600
Pevnost v tlaku                       při 200°C ISO 604 N/mm2 450
Pevnost v tahu ISO 527 N/mm2 250
Štípací síla DIN 53463 N 4500
Koef. délkové roztažnosti
DIN 51045 10-6 x K-1 15
Součinitel prostupu tepla
DIN 52612 W/mK 0,23
Teplotní odolnost trvale
- °C 250
Teplotní odolnost krátkodobě
- °C 260
Nasákavost                  
ISO 62 % 0,15
Odolnost proti plazivým proudům IEC 112 - CTI 600
Dielektrická pevnost (┴) IEC 243-1 KV/3 mm 39
Dielektrická pevnost (║) IEC 243-1 KV/25 mm 70
Hořlavost UL 94 - V0

 

 Forma dodávky:

              -  lze dodat oboustraně broušenou desku. Nejlepší možná tolerance na rovinnou souběžnost +/- 0,02 mm/1 m

 

V případě Vašeho zájmu nabízíme dodávku dle Vašeho zadání ( výkresové dokumentace). Nabízíme opracování našich tepelně izolačních desek na obráběcích centrech, dále pak opracování vodním paprskem.

Hodnoty uvedené v tabulce jsou výsledkem měření na standardním testovacím vzorku. Vlastnosti materiálů mohou být ovlivněny tvarem výrobku. Pro určení vhodnosti materiálu nás prosím kontaktujte.

 

Pošlete nám POPTÁVKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické vlastnosti

Norma

Jednotka

Hodnota

měrná hmotnost

ISO 1183

g/cm3

1,8

pevnost v ohybu                                        při 23°C

ISO 178

N/mm2

140

pevnost v tlaku                                          při 23°C

ISO 604

N/mm2

330

pevnost v tlaku                                          při 200°C

ISO 604

N/mm2

120

Součinitel prostupu tepla

DIN 51045

10-6 x K-1

18

tepelná vodivost**                                       

 

W/mK

0,18

dlouhodobá tepelná zatížitelnost

-

°C

200

Maximální tepelná zatížitelnost

-

°C

210

navlhavost                                 za 24 hod. při 23 °C

ISO 62

%

0,3