PressTherm WD 26

 

 

 

 

Produkt: PressTherm WD 26 

Barva: bílá

 

- Vrstvený kompozit ze syntetické pryskyřice a skelné tkaniny.

 


Použití:

- Tepelná izolace vhodná pro výrobu součástí pro lisovací stroje.


 

Technické vlastnosti Norma Jednotka Hodnota
Objemová hmotnost ISO 1183 g/cm3 1,8
Pevnost v ohybu                        při 23°C ISO 178 N/mm2 120
E-modul pružnosti v ohybu       při 23°C ISO 178 N/mm2 13000
Pevnost v tlaku                          při 23°C ISO 604 N/mm2 400
Pevnost v tlaku                        při 250°C ISO 604 N/mm2 200
Štípací síla DIN 53463 N 800
Smrštění při 260°C a 70 N/ mm2 - % 0,7
Koef. délkové roztažnosti
DIN 51045 10-6 x K-1 8
Součinitel prostupu tepla
DIN 52612 W/mK 0,22
Teplotní odolnost trvale
- °C 260
Teplotní odolnost krátkodobě
- °C 300
Nasákavost     
ISO 62 % 0,1

 

 Forma dodávky:

           -   lze dodat oboustraně broušenou desku. Nejlepší možná tolerance na rovinnou souběžnost +/- 0,02 mm/1 m

 

V případě Vašeho zájmu nabízíme dodávku dle Vašeho zadání ( výkresové dokumentace). Nabízíme opracování našich tepelně izolačních desek na obráběcích centrech, dále pak opracování vodním paprskem.

Hodnoty uvedené v tabulce jsou výsledkem měření na standardním testovacím vzorku. Vlastnosti materiálů mohou být ovlivněny tvarem výrobku. Pro určení vhodnosti materiálu nás prosím kontaktujte.

 

Pošlete nám POPTÁVKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické vlastnosti

Norma

Jednotka

Hodnota

měrná hmotnost

ISO 1183

g/cm3

1,8

pevnost v ohybu                                        při 23°C

ISO 178

N/mm2

140

pevnost v tlaku                                          při 23°C

ISO 604

N/mm2

330

pevnost v tlaku                                          při 200°C

ISO 604

N/mm2

120

Součinitel prostupu tepla

DIN 51045

10-6 x K-1

18

tepelná vodivost**                                       

 

W/mK

0,18

dlouhodobá tepelná zatížitelnost

-

°C

200

Maximální tepelná zatížitelnost

-

°C

210

navlhavost                                 za 24 hod. při 23 °C

ISO 62

%

0,3