FRATHERNIT AE3

 

 

Produkt: FRATHERNIT AE3

Barva: svěltle červená

 

- skládá se ze sklených tkanin a vysoce teplotně stabilní pryskyřice.


Použití:

- kompozitní izolant pro izolaci forem a nástrojů se zvýšenou pracovní teplotou. Je koncipován pro požadavek vyšší mechanické pevnosti. Je vhodný pro dlouhodobé tepelné zatížení až 250 °C.

 

 

Technické vlastnosti Norma Jednotka Hodnota
Objemová hmotnost DIN 534 79 g/cm3 1,9
pevnost v ohybu                       při 23°C DIN 534 52 N/mm2 425
pevnost v ohybu                      při 250°C DIN 534 52 N/mm2 287
pevnost v tlaku                         při 23°C DIN 534 54 N/mm2 570
pevnost v tlaku                        při 250°C DIN 534 54 N/mm2 360
Koef. délkové roztažnosti
DIN 526 12 10-6K-1 19
Součinitel prostupu tepla při 250°C DIN 526 12 W/mK 0,21
Teplotní odolnost trvale
- °C 250
Teplotní odolnost krátkodobě
- °C 260
nasákavost          za 24 hod. při 23°C DIN 534 95 % 0,1

 

 

 

Forma dodávky:

  • Maximální rozměr desky 1050 x 2050 mm
  • Tloušťka 10 až 40 mm (jiné po dohodě s výrobcem)
  • Rovinná souběžnost (oboustranně broušeno) +/- 0,1 mm/m; (lze nabídnou toleranci +/- 0,02 mm/m)

 

 

V případě Vašeho zájmu nabízíme dodávku dle Vašeho zadání ( výkresové dokumentace). Nabízíme opracování našich tepelně izolačních desek na obráběcích centrech, dále pak opracování vodním paprskem.

 

Hodnoty uvedené v tabulce jsou výsledkem měření na standardním testovacím vzorku. Vlastnosti materiálů mohou být ovlivněny tvarem výrobku. Pro určení vhodnosti materiálu nás prosím kontaktujte.

 

Pošlete nám POPTÁVKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické vlastnosti

Norma

Jednotka

Hodnota

měrná hmotnost

ISO 1183

g/cm3

1,8

pevnost v ohybu při 23°C

ISO 178

N/mm2

140

pevnost v tlaku při 23°C

ISO 604

N/mm2

330

pevnost v tlaku při 200°C

ISO 604

N/mm2

120

Součinitel prostupu tepla

DIN 51045

10-6 x K-1

18

tepelná vodivost**

 

W/mK

0,18

dlouhodobá tepelná zatížitelnost

-

°C

200

Maximální tepelná zatížitelnost

-

°C

210

navlhavost za 24 hod. při 23 °C

ISO 62

%

0,3