Kartit HP2061

 

 

 

 

Produkt: KARTIT HP 2061 

  Označení:

PF CP 201

NEMA: XXP

 

- Fenolová pryskyřice vystužená celulózovým papírem.

 


Použití:

- Použití k stavbě transformátorů ve formě izolačních mezistěn, různých konstrukčních prvků. Pro svou mechanickou pevnost je vhodný k výrobě izolačních táhel a dalších dílů rozvaděčů.


 

Technické vlastnosti Norma Jednotka Hodnota
Objemová hmotnost ISO 1183 g/cm3 1,4
Pevnost v ohybu             při 23°C ISO 178 N/mm2 135
E-modul pružnosti v ohybu ISO 178 N/mm2 7000
Pevnost v tlaku               při 23°C ISO 604 N/mm2 300
Pevnost ve smyku paralelně k vrstvám EN 60893 N/mm2 10
Pevnost v tahu ISO 527 N/mm2 120
Teplotní odolnost trvale - °C 120
Permitivita DIN 53483 - -
Nasákavost                ISO 62 % 5,2
Odolnost proti plazivým proudům IEC 112 - CTI 100
Dielektrická pevnost (┴) IEC 243-1 KV/3 mm -
Dielektrická pevnost (║) IEC 243-1 KV/25 mm -
Hořlavost UL 94 - -
Izolační odpor při ponoření do vody IEC 167 Ω -

 

 Forma dodávky:


 

V případě Vašeho zájmu nabízíme dodávku dle Vašeho zadání ( výkresové dokumentace). Nabízíme opracování našich tepelně izolačních desek na obráběcích centrech, dále pak opracování vodním paprskem.

Hodnoty uvedené v tabulce jsou výsledkem měření na standardním testovacím vzorku. Vlastnosti materiálů mohou být ovlivněny tvarem výrobku. Pro určení vhodnosti materiálu nás prosím kontaktujte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické vlastnosti

Norma

Jednotka

Hodnota

měrná hmotnost

ISO 1183

g/cm3

1,8

pevnost v ohybu                                        při 23°C

ISO 178

N/mm2

140

pevnost v tlaku                                          při 23°C

ISO 604

N/mm2

330

pevnost v tlaku                                          při 200°C

ISO 604

N/mm2

120

Součinitel prostupu tepla

DIN 51045

10-6 x K-1

18

tepelná vodivost**                                       

 

W/mK

0,18

dlouhodobá tepelná zatížitelnost

-

°C

200

Maximální tepelná zatížitelnost

-

°C

210

navlhavost                                 za 24 hod. při 23 °C

ISO 62

%

0,3