SKLOTEXTIT G11-155°C

 

 

 

 

Produkt: SKLOTEXTIT G11-155°C 

Označení:

HGW 2372.4

EP GC 203

NEMA G11

 

- Vrstvený materiál se vyrábí skelné tkaniny a epoxidové živice s přísadou dalších plnidel.

 


Použití:

- Tento materiál má velmi dobrou mechanickou a tepelnou odolnost.Je vhodný pro výrobu součástí do elektrických zařízení pracujících při vyšších teplotách.Indikuje se také do vlhkých prostředí. Je vhodný zejména pro elektroinstalační součásti jako jsou tělesa přístrojů, kostry, části rozvoden, transformátorů a rozvaděčů. Má zvýšenou odolnost proti plazivým proudům.

 

 

Technické vlastnosti Norma Jednotka Hodnota
Objemová hmotnost ISO 1183 g/cm3 1,85
Pevnost v ohybu              při 23°C ISO 178 N/mm2 340
E-modul pružnosti v ohybu ISO 178 N/mm2 24000
Pevnost v tlaku               při 23°C ISO 604 N/mm2 350
Pevnost ve smyku paralelně k vrstvám EN 60893 N/mm2 30
Pevnost v tahu ISO 527 N/mm2 300
Teplotní odolnost trvale - °C 155
Permitivita DIN 53483 - 5,5
Nasákavost                 ISO 62 % 0,16
Odolnost proti plazivým proudům IEC 112 - CTI 180
Dielektrická pevnost (┴) IEC 243-1 KV/3 mm 30,6
Dielektrická pevnost (║) IEC 243-1 KV/25 mm 35
Hořlavost UL 94 - -
Izolační odpor při ponoření do vody IEC 167 Ω 5 x 1010

 

 

 Forma dodávky:


 

V případě Vašeho zájmu nabízíme dodávku dle Vašeho zadání ( výkresové dokumentace). Nabízíme opracování našich tepelně izolačních desek na obráběcích centrech, dále pak opracování vodním paprskem.

Hodnoty uvedené v tabulce jsou výsledkem měření na standardním testovacím vzorku. Vlastnosti materiálů mohou být ovlivněny tvarem výrobku. Pro určení vhodnosti materiálu nás prosím kontaktujte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické vlastnosti

Norma

Jednotka

Hodnota

měrná hmotnost

ISO 1183

g/cm3

1,8

pevnost v ohybu                                        při 23°C

ISO 178

N/mm2

140

pevnost v tlaku                                          při 23°C

ISO 604

N/mm2

330

pevnost v tlaku                                          při 200°C

ISO 604

N/mm2

120

Součinitel prostupu tepla

DIN 51045

10-6 x K-1

18

tepelná vodivost**                                       

 

W/mK

0,18

dlouhodobá tepelná zatížitelnost

-

°C

200

Maximální tepelná zatížitelnost

-

°C

210

navlhavost                                 za 24 hod. při 23 °C

ISO 62

%

0,3