MAD/MAM,CAD/CAM Zirkonové bločky

Nacera Shell 3

Návod k použití: Nacera© Shell 3

Bezpečnostní instrukce:

Před vyjmutím bločku z obalu si přečtěte tento návod k zpracování. Obsahuje důležité informace. které jsou nezbytné pro bezchybné zpracování, bezpečnost pacientů a také pro bezpečnost pracovníků, kteří budou s materiálem pracovat.

Bezpečnost práce:

Při zpracování zirkonových bloků ve formě polotovaru, nebo již sintrovaného materiálu vznikají velmi jemné prachové částice. Při zpracování by mělo být zajištěno dostatečné odsávání prachových částic. Doporučujeme používat ochranné brýle a ochrannou masku dýchacích cest.

Obecné informace k manipulaci:

Bločky Nacera Shell 3 jsou dodávány jako polotovar, který je nutno sintrovat. Polotovar má nižší mechanickou odolnost, než konečný výrobek po vysintrování, čili je nutno dbát na opatrnou manipulaci, aby nedošlo k mechanickému poškození bločků. Polotovar má tzv. zbytkovou pórovitost, čili je nutné také dbát na čistotu prostředí.

Bloček v obalu by měl být skladován při teplotě 10°C50°C. Obal by neměl být vystavován zbytečným nárazům a vibracím. Při manipulaci s polotovarem dbejte na čistotu rukou. V žádném případě nesmí polotovar přijít do styku se všemi druhy kapalin (např. voda, lepidla atd.).

Indikace:

Nacera Shell 3 je materiál z oxidu zirkoničitého pro výrobu protetických prací ( můstky, inlay/onlay výplně). Maximální velikost můstku může být náhrada za 14 členů. Pro fixaci můstku v distálním úseku musí být k dispozici dostatečný počet pahýlů, případně čepů. Je nutné dodržet maximální vzdálenost pahýlů (čepů). Mezi jednotlivými fixačními body lze indikovat maximálně 2 členy.

Kontraindikace:

-Materiál není vhodné indikovat u pacientů s Bruxismem.

-Zirkonové materiály není vhodné používat tam, kde preparační prostor rozměrově neodpovídá požadavků, na minimální tloušťku stěny zirkonové konstrukce.

Konstrukční doporučení:

-Tloušťka stěny: U celokeramických náhrad by měla být dodržena tloušťka stěny 0,5 mm.

-Přesnost geometrie spojení jednotlivých členů zvyšuje odolnost vůči únavovým prasklinám v materiálu. Z tohoto důvodu by měl být co možná největší průřez propojení mezi jednotlivými členy a to minimálně 9 mm2.

-V distálním úseku lze nahradit maximálně dva členy mezi dvěma pahýly.

-Aby se zabránilo tzv.“Chipping“ (částečné odlupování keramiky) měla by geometrie elementu být taková, aby následně bondovaná keramika měla přibližně stejné tloušťky stěn.

-Konstrukce by měla být navržena tak, aby vektor žvýkací síly nebyl soustředěn na okrajové oblasti žvýkacích hran.

- Pro mechanické opracování zirkonových bloků před sintrováním, používejte k tomu určené nástroje ( wolframovo carbidové frézy). Při opracování bloků nechladit nástroje chladící kapalinou ani stlačeným vzduchem.

- Při zpracování dbejte ovšem také pokynů dodavatelů Vašeho obráběcího centra.

- Před dalším zpracováním vyfrézovaného elementu prověřte následující :

-případné vady materiálu ( trhliny, barevná nestálost, nápadně lesklá místa na povrchu)

-Pokud jsou zjištěny jakékoliv nedostatky na vyfrézovaném elementu, nepokračujte ve zpracování zbylého materiálu.

-Pro barvení materiálu Nacera lze použít jakékoliv barvící technologie v souladu s návodem jejich výrobce.

-Objekt je vyfrézován z zirkonového bloku, přibližně o 25% větší než je velikost objektu. Ten se pak sintruje na konečnou teplotu 1500 °C a tak dosahuje konečné soudržnosti. Během tohoto procesu se objekt smrští o 20%.

 

 

Sintrovací proces:

Na konci sintrovacího procesu získává objekt své skutečné vlastnosti. Sintrování provádějte v pecích k tomu určených. Dodržujte tabulkou popsaný sintrovací proces.

Sintrovací proces:

Krok

Počáteční teplota (°C) 

Koncová teplota (°C) 

Výdrž v

h:min

Vytápění –resp.ochlazování

v °C/min

Vytápění –resp.ochlazování

v °C/h

1

20

1500

3:00

8

480

2

1500

1500

2:00

0,00

0,00

3

1500

20

3:00

-8

-480

Mechanické opracování již sintrovaného elementu:

Po sintrovacím procesu, pokud je to možné, neprovádějte na elementu žádné broušení.  Pokud však potřebujete na práci provést nějaké broušení, čiňte tak za pomocí diamantových vrtáčků, které jsou chlazeny vodou. Snažte se nebrousit spoje jednotlivých členů.

Regenerační pálení:

V důsledku různých pracovních fází, jako je frézování turbínkou chlazenou vodou nebo pískování, se tetragonální struktura transformuje na monoklinickou. Bez regeneračního pálení by mohl dát monoklinický tvar vzniknout trhlinám. Regenerační pálení se provádí s rychlostí ohřevu 8°C/ min až po dosažení teploty 1050°C bez vakua, s výdrží od 5 minut. Ochlazení nemusí být regulováno, jelikož není nanesena keramicka vrstva.

Bonding (vazba) mezi keramikou a zirkonem:

Mechanická retence mezi keramikou a zirkonem  se provádí tzv. bondováním. Jedná se kombinaci tlaku a povrchového tavení. Pro bondování používejte keramické materiály v souladu s návody jejich výrobců. V případě celozirkonových náhrad vyleštěte okluzní plochy diamantovou pastou  a pro utěsnění použijte glazuru.

Fixace protetické práce:

Fixujeme na pahýl buď fosfátovým cementem nebo skloionomerním cementem.

Fyzikální vlastnosti:

Vlastnosti

Jednotka

Hodnota

Měrná hmotnost ( po sintrování)

g/cm3

> 6,04

Koeficient tep. roztažnosti (25-500 °C)

10-6 K-1

10

Lomová houževnatost

MPa m1/2

8,0

Pevnost v ohybu

MPa

1400

E/Modul

Gpa

205

Pevnost dle Vikrse

Gpa

1300