DOGLIDE 350 (G)

Technický plast z Polyimid-DOGLIDE 350


Nový produkt z vlastního vývoje.

Jaké výhody DOGLIDE 350 přináší oproti jiným termoplastům jako např. PEEK

DOGLIDE 350 je velmi odolný technický plast na bázi Polyimidu. Cílem  pro vývoj firmy DOTHERM  byl technický plast s vyšší

stabilitou a minimální rozměrovou změnou při pracovních teplotách až 280 °C. Níže uvádíme srovnání s materiálem PEEK:


1. DOGLIDE 350 disponuje pevností v tlaku až 600 N/mm2. Materiál PEEK má pevnost v tlaku většinou nižší jak 125 N/mm2. 

PEEK vykazuje při překročení teploty skelného přechodu Tg 143 °C markantní ztrátu stability a mechanické odolnosti.

....Viz. diagram


2.  Chování DOGLIDE 350 při změnách pracovní teploty byl oproti PEEK také  vylepšen. Koeficient délkové roztažnosti α je u

DOGLIDE 350 v oblasti  pod teplotou skelného přechodu 62 x 10-6/K  (pro  vyšší teploty max. 72 x 10-6/K). Koef. délkové

roztažnosti u materiálu PEEK pod teplotou Tg má hodnotu od  48 x 10-6/K ( pro vyšší je hodnota 120 x 10-6/K).)


3. DOGLIDE 350 je ve srovnání s PEEK lepší tepelný izolant. Jeho součinitel prostupu tepla je 0,20 W/mK , oproti PEEK s 0,29 W/mK.


Závěr: Vyšší teplota skelného přechodu Tg od 325 °C umožňuje DOGLIDE 350 výjimečnou stabilitu  mechanických vlastností

s minimální rozměrovou změnou i při pracovních teplotách nad 143 °C.


Přehled výhod materiálu DOGLIDE 350: Příklady použití:
-          Pracovní teplota ( dlouhodobě) až 280 °C -          Kluzná ložiska
-          Krátkodobá teplotní odolnost až 400 °C -          Dosedací sedla ventilů
-          Lepší mechanická stabilita pro celou teplotní křivku. -          Ozubená kola
-          Vylepšená rozměrová stálost a vylepšený index toku. -          Těsnící kroužky
-          Vynikající tepelný a elektrický izolant. -          Elektrické a tepelné izolátory
-          Vysoká odolnost proti opotřebení -          Ložiska
-          Lze velmi přesně obrábět. -          Tlakem namáhané vedení
-          Velmi dobré kluzné vlastnosti a mazací vlastnosti.
-          Vynikající chemická odolnost a odolnost vůči radiaci.
-          Nízká tepelná roztažnost při vysokých teplotách.
-          Vysoká čistota a nízké odplynování ve vakuu.
-          Kryogenní vlastnosti.

 

E-Modul -srovnání

 

Technický list DOGLIDE 350 (G)
DOGLIDE 350 DOGLIDE 350 G
Popis materiálu Polyimid pro vysoké teploty základní Grafit ( 15%)
Barva okrová / béžová šedo-zelená
Použití Sedla ventilů, isolanty, těsnění Kluzná ložiska
Polotovar Přířezy, tyče a díly dle dodané výkresové dokumentace

 

 

Mechanické a fyzikální vlastnosti
Vlastnosti Jednotka Norma DOGLIDE 350 DOGLIDE 350 G
Pevnost v tahu [MPa] DIN EN ISO 527 70 60
Dél. prodloužení při přetržení [%] DIN EN ISO 527 3,4 3
Modul pružnosti v tahu [MPa] DIN EN ISO 527 2430 2850
Pevnost v ohybu [MPa] DIN EN ISO 178 105 80
Prodloužení v ohybu [%] DIN EN ISO 178 3,8 3
Modul pružnosti v ohybu [MPa] DIN EN ISO 178 3060 3170
Pevnost v tlaku [MPa] DIN EN ISO 604 600 350
Namáhání tlakem [MPa] DIN EN ISO 604 150 150
při 10 % stlačení DIN EN ISO 604
Namáhání tlakem [MPa] DIN EN ISO 604 560 330
při 50 % stlačení DIN EN ISO 604
Modul pružnosti v tlaku [MPa] DIN EN ISO 604 4520 3940
Tvrdost dle Shorea [Shore D] EN ISO 868 82 82
Koeficient tření [μ]
statický - 0,46 0,35
dinamický 0,65 0,28
Opotřebení [g/KWh] - 0,35 0,21
Odolnost vůči olejům - - odolný odolný
Měrná hmotnost [g/cm3] - 1,27 1,33
Navlhavost [%] DIN EN ISO 62
24 h při 23 °C 0,6 0,8
48 h při 23 °C 0,8 1,1
96 h při 23 °C 1,2 1,6
3 týdny při 23 °C 2,2 2,7
24 h při 80 °C 1,7 2,2
48 h při 80 °C 2,1 2,6
96 h při 80 °C 2,7 2,9
3 týdny při 80 °C - -

 

 

Tepelné vlastnosti
Vlastnosti Jednotka Norma DOGLIDE 350 DOGLIDE 350 G
Pracovní teplota (dlouhodobě) [°C] 280 280
Pracovní teplota (krátkodobě) [°C]
<3h 400 400
<1h 450 450
Koef. tepelné roztažnosti [10-6 x K-1] DIN 53752/TMA 62 40
Tepelná kapacita [J/g x K] DSC 1,138 1,08
Součinitel prostupu tepla [W/m x K] DSC 0,204 0,304
Teplota skelného přechodu Tg [°C] DMA 362 361

 

Elektrické vlastnosti
Vlastnosti Jednotka Norma DOGLIDE 350 DOGLIDE 350 G
Permitivita -
100 Hz 3,29 -
1 kHz 3,29 -
10 kHz 3,28 -
100 kHz 3,26 -
Izolační ztrátový odpor - IEC 60250
100 Hz 4,8 x 10-3 -
1 kHz 1,5 x 10-3 -
10 kHz 3,1 x 10-3 -
100 kHz 6,8 x 10-3 -
Specifický povrchový odpor [Ω] 1,0 x1015 -
Specifický odpor [Ωm] DIN IEC 93 3,0 x 1016 -
Odolnost proti plazivým proudům - DIN EN 60112 CTI 175 -
Průrazné napětí kV/3mm DIN IEC 60243-1 87 21
Hořlavost - UL 94 V0 -

 

Doglide 350